Firma współpracuje z:

Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu

http://www.stt.art.pl

Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bydgoszczy

http://www.wok.bydgoszcz.com

MAGTEX TECHNIKA SCENICZNA

http://www.magtex.pl