Programy Edukacyjne dla szkół

„Jak to się zaczęło?” - widowisko multimedialne dedykowane dla szkół ponad gimnazjalnych z zakresu astronomii.

Młodzi ludzie w wieku szkolnym często pierwszy raz w życiu zaczynają się poważnie zastanawiać nad pochodzeniem ludzkości, a także nad sensem naszej krótkiej egzystencji w odniesieniu do ogromu wszechświata. Wreszcie pojawiają się pytania dotyczące pochodzenia wszechświata i jego początków. Można rozważać tą poważną kwestię dwutorowo.

Na pewno każdy uczeń zna doskonale źródła religijne opisujące akt stworzenia, czy też opisy  z literatury mitologicznej „omawianej na języku polskim”.
Rzadziej poświęca się więcej czasu początkowi wszechświata na lekcjach fizyki.

Program ten ma uzmysłowić młodym ludziom ogrom przestrzeni, w której jest umieszczony nasz maleńki Układ Słoneczny. Audycja obrazuje za pomocą nowoczesnych technik audiowizualnych najpopularniejszą naukową teorie powstania wszechświata, zwaną potocznie Teorią Wielkiego Wybuchu. Wyjaśniane są kwestię czasu, wielowymiarowości przestrzeni i wiele zagadek, które skrywa w sobie przestrzeń kosmiczna.

Do pokazu wykorzystane są następujące środki:

- animacje związane z galaktykami i układem słonecznym
- filmy w technologi 3D, pokaz jest realizowany z trzech niezależnych projektorów
- dźwięk stworzony w 5.1
- widowisko obrazuje moment powstania wszechświata za pomocą trzech projektorów laserowych oraz głowic ruchomych.

 

<<Powrót